Składowisko odpadów po rekultywacji


Składowisko odpadów przy ul. Bestwińskiej 3 w Czechowicach - Dziedzicach eksploatowano od 1962 r. Do sukcesywnego deponowania odpadów komunalnych ( innych niż niebezpieczne i obojętnych) wykorzystano szczelne wyrobisko po eksploatacji gliny do wyrobów ceramicznych. Średnią głębokość składowania odpadów to 11 m. Powierzchnia wysypiska w granicach ogrodzenia wynosi 60180 m2. Składowisko to zostało zamknięte Decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR-IX-6623/ZS-23/7/05/06 z dn. 17 stycznia 2006r. Składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów w trzecim kwartale 2005 r.

Zgodnie z opracowanym przez Zakład Projektowania i Wykonawstwa UNI -EKO z Opola - Projektem budowlano - wykonawczym ( sierpień 2004 oraz uzupełniającym listopad 2005 ), po wyłączeniu terenu już zrekultywowanego i terenu 1690m2 nie podlegającego rekultywacji ( tereny rozdzielni gazu, zrekultywowane, tereny na których są obiekty zaplecza wysypiska ), rekultywacji docelowej podlegała część składowiska o pow. 4,979 ha z przeznaczeniem na tereny zielone.

W latach 2004 - 2005 zrekultywowano powierzchnię 2,171 ha wyłącznie ze środków własnych Gminy Czechowice-Dziedzice. Końcowy etap rekultywacji zrealizowano w oparciu o RPO dla Województwa Śląskiego.

Tytuł projektu:

"Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach"

Nr projektu: WND-RPSL.05.02.00-00-011/09
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Opis:
Projekt polegał na rekultywacji 2,808 ha miejskiego składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach. Elementem prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu było pokrycie rekultywowanego terenu okrywą ziemną umożliwiającą powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. Do najważniejszych efektów realizacji projektu możemy zaliczyć nasadzenia kilkuset drzew liściastych i iglastych, wykonanie zbiornika wód opadowych oraz

wykonanie rowów opaskowych.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Łączna wartość inwestycji - 1 751 243,81 PLN
Kwota dofinansowania - 1 487 511,25 PLN

Termin realizacji: sierpień 2008 r. - sierpień 2011 r.

Informacja wytworzona przez:
Anna Ozimina
email: azk@azk.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 04 32 215 31 05 fax: 32 215 82 05
, w dniu:  13‑08‑2012 13:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ozimina
email: azk@azk.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 04 32 215 31 05 fax: 32 215 82 05
, w dniu:  13‑08‑2012 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2013 13:24:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie