RODO


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach jest Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 85.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panią Moniką Kloc, pod nr telefonu 32 215 31 05 wew. 5.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określnych przepisami prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi rozliczeniowe mediów, usługi remontowe, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i kosztorysowe;
  • operatorom pocztowym i kurierom;
  • bankom w zakresie realizacji płatności;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, bądź realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administrację Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panuprawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie dalszych czynności.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych organów władzy publicznej.

 

Informacja wytworzona przez:
Kornelia Bucka
email: azk@azk.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 04 32 215 31 05 fax: 32 215 82 05
, w dniu:  25‑05‑2018 07:24:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Kloc
email: azk@azk.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215-31-04, 32 215-31-05, 32 214-06-62 fax: 32 215-82-05
, w dniu:  25‑05‑2018 07:24:27
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2021 15:02:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie